صفحه اصلی  >  محصولات  >  آمینو اسیدها

ای ای کی جی 7500 اکستریم شات


ای ای کی جی 7500 اکستریم شات
توضیحات
ترکیبات
توصیه ها
دانلود

تعريف عمومي : 


دوز بزرگ ۷۵۰۰ میلی گرم ای ای کی جی در يك آمپول خوراکی !
بهترين جذب!
سريعترين نتيجه
حداکثر پمپ عضله در دسترس.


مكمل غذايي حاوي دوز قوي ۷۵۰۰ میلی گرم آرژنين آلفا -كتوگلوترات (ای ای کی جی) با قابلیت جذب بالا به همراه ال- آرژنين عرضه ميشود. اين فرمول جديد فناوري مايع ميباشد كه امكان جذب فوري اجزاء فعال مايع را بدون تأخير عادي كه با قرص و كپسول روي ميدهد، فراهم ميكند. تمام اين اجـزاء در قالب آمپول خوراکی ۲۵ میلی لیتری ، امکان استفاده در هر زمان و مکان را تسهیل میسازد.

 

تعريف تخصصي:


ای ای کی جی ۷۵۰۰ اكستريم شات چگونه عمل ميكند؟


ال آرژنين يك پايه ساختاري در بيوسنتز اکسيد ازت (NO) است كه طيف وسيعي از عملكردها را روي اندوتليوم رگ خوني اجرا كرده و موجب اتساع و در نتيجه افزايش جريان خون در بافت ميگردد. اين كار باعث بهبود تأمين اكسيژن و مواد غذايي به عضله شده و جريان هورمون آنابوليك را كه رشد عضله را تحريك مينمايد تشديد ميكند.

شدت گردش خون در بافت علامتي به بدن ميدهد كه بايد اندازه بافت را بيشتر كند و بطور غير مستقيم با افزايش قدرت و طاقت موجب رشد عضله ميشود و ظرفيت تمرين را بالا ميبرد.

به علاوه، ال- آرژنين ترشح هورمون رشد را بيشتر كرده و آنابوليزم پروتئين تشديد ميشود. در ضمن اثر مثبتي روي افزايش مقاومت عمومي بدن دارد.


آلفا-كتوگلوترات (AKG)، گلوتامين كاهش يافته را كمتر كرده و غلظت ساير اسيدهاي آمينه در خون را كم ميكند. بنابراين تركيب آن در يك مولكول واحد آلفا-كتاگلوترات و ال -آرژنين ضامن كسب حداكثر توليد بافت عضلاني پس از تمرين و تحريك زياد عضلاني طي تمرين با ايجاد احساس «پمپ عضلانی» ميباشد. ال- آرژنين آلفا-كتوگلوترات نيز يك نوع خاص از ال- آرژنين است.

امتیازات ای ای کی جی ۷۵۰۰ اكستريم شات کدامند؟


اين فرآورده دوز قوي از ال-آرژنين را به شكل قابل جذب ال -آرژنين آلفا-كتوگلوترات ارائه ميكند كه ميزان جذب آن با فناوري مايع افزایش یافته و امكان ميدهد.  

ای ای کی جی فورا توسط جريان خون جذب شوده بدون اينكه با تاثیر تأخيری در قرص و كپسول روبرو شويم.


اين ماده به دلیل تاثیر بالا خارق العاده است و داراي رايحه گريپ فورت و گيلاس ميباشد.

 

اين آمپول به سهولت قابل استفاده است:

 

  • در هر زمان به راحتي مصرف ميشود.
  • نيازي به تعداد زياد قرص و كپسول نيست.
  • هميشه قابل جذب است.
  •  حمل آن آسان است.

 

ای ای کی جی براي چه كساني مفيد است؟

 

اين فرآورده براي افرادي كه تمرينهاي تفريحي انجام ميدهند و ورزشكاران حرفه اي مناسب است.

افزودن ال- آرژنين در دراز مدت گردش خون را افزایش داده و فشار خون شرياني را كاسته و عملكرد ايمني و شرايط دستگاه قلبي – عروقي را بهبود ميبخشد.

افزايش توليد اكسيد ازت (NO) در سطح سيستم به همراه تجويز ای ای کی جی داراي اثرات قوي مثبت روي بهبود زندگي فردي و حفظ طاقت زياد جنسي در مردان ميباشد.

اين فرمول براي افرادي كه نميخواهند قرص و كپسول زياد مصرف كننده مناسب میباشد.

 

كار آيي

 

  •  افزایش حجم عضلانی 
  •  اثر فوری ،دارای فناوری مایع و فاقد تاخیر موجود در قرص و کپسول ها 
  •  افزایش قدرت و استقامت 
  •  کاهش دهنده فشار خون شرياني
  •  بهبود عملكرد ايمني 
  • بهبود دستگاه قلبي – عروقي

کراتین اکسپلود پودر

ترکیبی پیشرفته با میزان جذب متفاوت بوده و به شکل کراتین میباشد. مصرف کراتین عملکرد فیزیکی را در کوتاه مدت با شدت بالا و در مسابقات تکرار شونده (اشاره به مصرف روزانه ۳ گرم کراتین) افزایش میدهد.

کراتین اکسپلود پودر

اطلاعات بیشتر

Designed & Developed by NOAD.DIGITAL Your Digital Partner