صفحه اصلی  >  راهنما

مواد خوراکی

آیا الکل شما را چاق می‌کند؟

تفسیر ساده از ارزش بیولوژیکی (BV) پروتئین‌ها

کراتین اکسپلود پودر

ترکیبی پیشرفته با میزان جذب متفاوت بوده و به شکل کراتین میباشد. مصرف کراتین عملکرد فیزیکی را در کوتاه مدت با شدت بالا و در مسابقات تکرار شونده (اشاره به مصرف روزانه ۳ گرم کراتین) افزایش میدهد.

کراتین اکسپلود پودر

اطلاعات بیشتر

Designed & Developed by NOAD.DIGITAL Your Digital Partner